2.5.2015
Stodůlecké noviny HS

Více zde.
 15.3.2015

Zamítavé rozhodnutí MHMP pro terénní úpravy za účelem realizace a provozu přírodního hřiště na pozemku par. č. 1024 v katastrálním území Stodůlky Háje.

Více zde.
 

1.10.2014

Občanská sdružení jdou do voleb pod názvem SNOP-13

Občanská sdružení se rozhodla kandidovat v nadcházejících obecních volbách 10 a 11.října 2014 do zastupitelstva Prahy 13 pod názvem SNOP-13 a ve spojení s ostatními městskými obvody kandidují občanská sdružení také na magistrát hlavního města Prahy pod názvem SNOP-Praha. Vylosované číslo pro kandidátní listinu na Prahu 13 je číslo 5 a na magistrát hlavního města Prahy číslo 2.
Naši kandidáti do městské části Praha 13:
strana 1 , strana 2
Více zde: bulletin a noviny

Přijďte nás podpořit ve volbách.

 

WWW.SNOP13.CZ
WWW.SPOLEK13.CZ
https://www.facebook.com/snop.praha
http://www.snop-praha.cz/ 

14.5.2014

 

Máčení konšelů pražských


Budeme máčet nepoctivé konšely pražské. Máčení v řece Vltavě se osvědčilo a po dlouho dobu středověku plnilo úlohu ostudného trestu. Chceme obnovit staré zvyky a když na nehodné konšely nedosáhne zákon, alespoň je zmáčíme.  Důvodů je dosti Blanka, Opencard, územní plánování, Key Investment, Dopravní podniky, apod.
 
Dne 20.5. od 17:00 na Mariánském náměstí budou konšelé obžalování. Pochodem od 17:40 dorazíme na  Karlův most, kde vyhlásíme rozsudky a provedeme zmáčení ve Vltavě případných odsouzených od 18:00.
 
více také zde : http://www.snop-praha.cz/novinky/
 
Podrobný program.
 
17.00         řeči obžalovací na Mariánském náměstí
17.40          přesun jmutých konšelů na Karlův most
18.05          vyhlášení rozsudků na mostě Karlově
18.10          vykonání souhrnných ortelů zmočením konšelů
18.30          sklizení nářadí katovského
 
 
Kterak bude trest zmočením vykonán.
 
K trestu odsouzený konšel do koše sednouti bude vnucen a tu se bude jednati tak, jako by se voda s vokovem ze studně nahoru vážila. Pustivše koš mnohokráte dolů do takové hloubky řeky Vltavy, až se v něm sedící konšel hodně zmočí a jen mu hlava z vody vykoukávati bude, napotom se táhnouti nahoru a za chvilku spouštěti se zase tím způsobem vší vervou v vodu Vltavskou ráčiti bude.
12.10.2013

Občanská sdružení nesouhlasí s výstavbou bytových věžáků vedle OC Lužiny

Připomínky Spolku občanských sdružení Jihozápadního města k zjišťovacímu řízení - OC Lužiny Praha 13

 

Zde odkaz na petici : Zastavte výstavbu věží na pražských Lužinách !

 

Původně se mělo centrum jen opravit, ne hnát do výšky

Proti výstavbě se staví místní obyvatelé a občanská sdružení, kteří již sepsali petici. V návrhu se neřeší parkování pro místní obyvatele, kam budou chodit do škol, neřeší se limitní kapacita kanalizací a napojení vody, dopravní situace, kdy stovky nových vozidel zahltí už nyní kriticky přetíženou oblast. Pod nesouhlasnou petici se již podepsali stovky obyvatel.

Děkujeme mediím za podporu :

Deník.cz 12.10.2013 : Na Lužinách mají vyrůst tři nové věžáky. Lidé protestují

Na Lužinách mají vyrůst tři nové věžáky. Lidé protestují

Čtěte více na: http://www.denik.cz/praha/na-luzinach-maji-vyrust-tri-nove-vezaky-lide-protestuji-20131009-64xh.html
Na Lužinách mají vyrůst tři nové věžáky. Lidé protestují

Čtěte více na: http://www.denik.cz/praha/na-luzinach-maji-vyrust-tri-nove-vezaky-lide-protestuji-20131009-64xh.html
Na Lužinách mají vyrůst tři nové věžáky. Lidé protestují

Čtěte více na: http://www.denik.cz/praha/na-luzinach-maji-vyrust-tri-nove-vezaky-lide-protestuji-20131009-64xh.html
Na Lužinách mají vyrůst tři nové věžáky. Lidé protestují

Čtěte více na: http://www.denik.cz/praha/na-luzinach-maji-vyrust-tri-nove-vezaky-lide-protestuji-20131009-64xh.html
Na Lužinách mají vyrůst tři nové věžáky. Lidé protestují

Čtěte více na: http://www.denik.cz/praha/na-luzinach-maji-vyrust-tri-nove-vezaky-lide-protestuji-20131009-64xh.html
Na Lužinách mají vyrůst tři nové věžáky. Lidé protestují

Čtěte více na: http://www.denik.cz/praha/na-luzinach-maji-vyrust-tri-nove-vezaky-lide-protestuji-20131009-64xh.htmlNa Lužinách
Na Lužinách mají vyrůst tři nové věžáky. Lidé protestují

Čtěte více na: http://www.denik.cz/praha/na-luzinach-maji-vyrust-tri-nove-vezaky-lide-protestuji-20131009-64xh.html
Na Lužinách mají vyrůst tři nové věžáky. Lidé protestují

Čtěte více na: http://www.denik.cz/praha/na-luzinach-maji-vyrust-tri-nove-vezaky-lide-protestuji-20131009-64xh.html

ČT 24 18.9.2013 : Obří nákupní centrum na Lužinách: brání se lidé i radnice

Česká televize 18.9.2013 : Protesty proti zastavování sídliště Lužiny

IDnes.cz 18.9.2013 : Manželka bývalého šéfa ČEZ chce na Lužinách postavit věžáky

Deník.cz 17.9.2013 : Praha 13 chce zabránit výstavbě obřího centra u metra Lužiny

Aktuálně.cz 17.9.2013 : Roman chce na Lužinách tři věžáky, lidé sepisují petici

E15 17.9.2013 : Vodrážka chce Martinu Romanovi překazit stavbu věží v Praze na Lužinách

Metro 20.5.2013 : Dýchají lidé na Lužinách azbest? Podle občanských sdružení jde o život

Metro 17.9.2013 : Obří nákupní centrum tu nechceme, bouří se lidé z Lužin i radnice

Metro  Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/vodrazka-chce-martinu-romanovi-prekazit-stavbu-vezi-v-praze-na-luzinach-1021822#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink


 

29.4.2013

 

Úřední deska - informace o zahájených územních řízeních na Praze 13

Vážení obyvatelé Prahy 13,

novela stavebního zákona změnila od 1.1.2013 způsob oznamování zahájení územních řízení.


U řízení, kde není velký počet účastníků (od 30 osob a před zahájením územního řízení bylo nutné projít řízením o EIA či jiným podobným řízením - výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů apod.) se nyní opět doručuje poštou orgánu státní správy předem známým účastníkům řízení. Na veřejně dostupné úřední desce stavebního úřadu se již oznámení o zahájení řízení, jakož o termínu ústního jednání nedozvíte.

Proto budeme informace vyvěšovat na naší úřední desce. Ústních řízení se mohou účastnit jak občanská sdružení řádně přihlášená, tak i občané.

 

6.2.2013

 

Starosta Vodrážka nezná jednací řád zastupitelstva a brání OC Lužiny svou vší silou

Starosta Vodrážka nezná jednací řád zastupitelstva.

6.2.2013 se zástupci občanských sdružení dostavili na jednání zastupitelstva Mč. 13, kde chtěli vyzvat zastupitele, aby zařadili bod jednání zastupitelstva "Informace o OC Lužiny a petice parkovací zony", a to jako první bod jednání, protože občané Prahy 13 nespokojení s činností radnice chtěli ventilovat své požadavky a stížnosti, a současně by zbytečně čekali 6 hodin na bod "Různé".

Podali jsme návrh na zrušení hlasování a žádost o dozor Magistrátu na jednáních zastupitelstva Prahy 13, aby byla zachována práva obyvatel.

Starosta D. Vodrážka zcela v rozporu s jednacím řádem nechal zastupitele (jako ovce v papiňáku) hlasovat o možnosti vyjádřit stanovisko a protože většina členů ODS a ČSSD odmítla vyslechnout rozhořčené občany, bod se nezařadil. Občané tedy nemohli sdělit svá stanoviska a vyzvat k odpovědnosti vedení radnice za zpackané jednání s developrem OC Lužiny, který, jak to tak u developrů a politiků bývá, podrazil nejen svého "politika" D. Vodrážku, ale i obyvatele Lužin, kteří nalétli na slib zajištění prodejny potravin (Billa).

Obdobně to bude se "vším" co "politici" na Praze 13 "slíbí".

Občanská sdružení protestují proti protiprávnímu jednání D. Vodrážky, který dne 6.2..2013 řídil jednání zastupitelstva a omezil zákonná práva obyvatel Prahy 13 vyjádřit na jednání zastupitelstva svá stanoviska. Protest zašlou příslušným institucím.

OTÁZKY, ŽÁDOSTI A STÍŽNOSTI KLADENÉ ÚČASTNÍKY VEŘEJNÉ DISKUSE KONANÉ DNE 29.1. od 17:30 ZŠ BRDIČKOVA A TÝKAJÍCÍ SE OC LUŽINY A PARKOVACÍCH ZON ADRESOVANÉ STAROSTOVI MČ. 13 BYLY PŘEDÁNY NA PODATELNU.

Občanská sdružení budou vyžadovat odpovědi na otázky, takže povinnosti odpovědět na otázky obyvatel se starosta Vodrážka nezbaví.

Jednací řád zastupitelstva městské části Praha 13

část ...

§ 7 Organizace zastupitelstva, občané a jejich vystoupení

5/ Občané - nečlenové zastupitelstva, kteří

mohou na zasedání zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska:

- ústně pod příslušným bodem programu zasedání zastupitelstva, před jeho hlasováním k příslušnému bodu programu, v délce příspěvku maximálně 3 minuty, přičemž občan může takto vyjádřit své stanovisko k příslušnému bodu programu pouze jedenkrát, a zároveň přihlášku do diskuse je povinen podat před zahájením projednávaného bodu písemně návrhovému výboru.

 

31.1.2013

 

OC LUŽINY PARKOVACÍ ZONY - VEŘEJNÁ DISKUSE 29.1. od 17:30 ZŠ Brdičkova

 VEŘEJNÁ DISKUSE NA TEMA OC LUŽINY PARKOVACÍ ZONY SE KONALA DNE 29.1. od 17:30 V ZŠ Brdičkova

VÍCE ZDE

POZVANÍ HOSTÉ :

*) OMLUVEN PÍSEMNĚ

**) NEOMLUVEN  

OSTATNÍ POZVANÍ HOSTÉ PŘÍTOMNI

POČET ÚČASTNÍKŮ : 150

DĚKUJEME :  ZŠ BRDIČKOVA ZA PROSTORY A PČR ZA ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU

PARKOVACÍ ZONY

Pro 81 bytů není 16 parkovacích míst mnoho !

Zakoupení parkovací karty opravňuje držitele parkovat ve vyznačené zóně, ale nezaručuje mu, že najde volné místo.

Parkování a dopravu je dnes obtížné řešit, ale je to podstatně jednodušší, než to bude za několik let.

 

 OC LUŽINY

Vítáme rekonstrukci, ale :

není obchozí trasa,

chybí parkovací místa,

není pošta ani knihovna,

co hluk, prach a škodliviny ze stavby ??

chybí prodejna potravin a lékaři.

OTÁZKY STÍŽNOSTI

Vzhledem k tomu, že z pozvaných zástupců vedení radnice nepřišel NIKDO  a ani za sebe neposlali zástupce (asi nemají kádrové rezervy) a přišli opoziční zastupitelé za TOP 09, za Klub zastupitelů pro výstavbu domova pro seniory a SZ, jejichž názory byly 150 ti přítomnými obyvateli odměněny potleskem, vyzvali jsme k sepsání stížností, žádostí a podnětů, které předáme starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi dne 6.2.2013 na zastupitelstvu Mč. 13 se žádostí o odpověď. Odpovědi  uveřejníme na www.spolek13.cz .

 

4.1.2013

Obyvatelé Prahy 13 vyjednali s developerem více parkovacích míst

 

Dne 13.12.2012 se konalo neveřejné stavební řízení na radnici Mč 13 k našemu návrhu na určení podle § 142 a násl zák. č. 500/2004 Sb., že právo provést stavbu OC Lužiny podle certifikátu č.j. 711206 vydaného autorizovaným inspektorem Teigiserem „Stavební úpravy obchodního centra Lužiny č.p. 2256 na poz. parc. č 2135/5 v katastrálním území Stodůlky, stavebníkovi OC Lužiny, s.r.o., Rybná 14, Praha
1, Ič 28990285 ex tunc nevzniklo.

Žádali jsme : zrušení povolení ke stavbě OC Lužiny, Praha 13, nebo opravu projektu:

 1. trvalý bezbariérový průchod centrem,
 2. nepřetržitý provoz pošty i v průběhu stavby,
 3. knihovnu pro veřejnost,
 4. parkovací místa,
 5. bezpečné odstranění příp. azbestu,
 6. minimalizaci zátěže obyvatel v průběhu stavby.

Paní Elektra Romanová se řízení neúčastnila. Za sebe poslala projektanty. Průběh řízení byl narušen vtrhnutím PhDr. Sama Truschky do jednací místnost, kdy ač nezván, sjednával schůzky s developrem, stačil pourážet (nepřítomnou) veřejnost a přítomné zástupce občanských sdružení výkřiky : "Samozvanci", "Koho zastupujete",  "Komu sloužíte", atd. Následně byl z místnosti vykázán.

Konstatovali jsme, že rekonstrukci vítáme, nechceme ji bránit, ale je nutné vyslechnout zájem veřejnosti.

dohodli jsme tedy

 1. trvalý bezbariérový průchod centrem - trváme na krátké obchozí trase po obvodu OC Lužiny, developr přislíbil řešení, jinak trváme na průchodu centrem 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a to bezbarierový,
 2. nepřetržitý provoz pošty i v průběhu stavby - developr přislíbil veškerou součinnost pro umístění pošty. Dočasná výluka je způsobená spíše nezájmem pošty.
 3. knihovnu pro veřejnost - jednáno s Knihovnou, developr poskytne součinnost.
 4. parkovací místa - developrem přislíbeno 98 nových míst, která budou vždy otevřena pro veřejnost, a to na pozemcích po pravé a levé straně OC Lužiny, na místě, kde plánoval výstavbu výškových obytných domů. Ubezpečili jsme developra, že nic nového vybudovat na místě nelze,
 5. bezpečné odstranění příp. azbestu - developr bude testovat, stavební úřad bude dohlížet,
 6. minimalizaci zátěže obyvatel v průběhu stavby - developr přislíbil co nejšetrnější postup, odpad nebude drtit na místě stavby.

Jestliže nebudou sjednané podmínky zapracované do projektu, budeme na zneplatnění certifikátu trvat.

Obyvatelé Prahy 13 tedy slaví částečný úspěch ve sporu o rekonstrukci zchátralého obchodního domu na sídlišti Lužiny. Občanská sdružení se stala účastníky řízení. Nevyšel kalkul developerské společnosti spoluvlastněné manželkou bývalého šéfa ČEZu, když si opatřila certifikát od autorizovaného inspektora, který rozhodně s veřejností jednat nechtěl.

Bohužel na straně developra stojí vedení radnice. Nejen, že radní Aleš Mareček nesvolal setkání s veřejností ohledně parkování a dopravy, aby zjistil názory obyvatel Prahy 13, ale radnice tvrdě podporuje výstavbu OC Lužiny a to články ve STOPU a trvalým popíráním možnosti přezkumu certifikátu, účasti občanských sdružení na tomto přezkumu a konečně, když jsme naše požadavky developrovi přednesli a ten je zčásti akceptoval si radnice úspěch přivlastňuje, k čemuž využívá časopis STOP, obdobně jako Rudé právo za socialismu. 

Porovnejte :  "My s developerem jednáme už od počátku, jednáme o všech těch záležitostech, takže to není, že by to zařídila občanská sdružení," uvedl mluvčí MČ Praha 13 Samuel Truschka. Zrušení vydaného certifikátu nepřipadá podle mluvčího vůbec v úvahu. Stavebnímu úřadu to ani nepřísluší.

A zde je chvalozpěv na výstavbu OC Lužiny ! Nákupní centrum na Lužinách se dočká modernizace z 20.2.2012 STOP - píše zde Samuel Truschka o jednání o požadavcích obyvatel ? Co provoz pošty v průběhu výstavby ? Co průchod ? Co azbest ? Co parkovací místa ? Ani je to nenapadlo !

Zde další článek Samuela Truschky na webu Mč. 13 ze dne 23.11.2012 kde se tiskový mluvčí mč. 13 o projednávání jakýchkoliv podmínek s developrem, Českou poštou nebo Knihovnou nezmiňuje, zato ohnivě vychvaluje projekt OC Lužiny a slovy redaktora socialistického Rudého Práva soudruha Kojzara ohnivě kritizuje občanská sdružení.

Obdobně jako v případě kritiky Několika vět, nebo Charty 77 uváděné kdysi v Rudém Pravu, pozapomněl šéfredaktor Truschka text našich stížností a požadavků citovat a že by nás vyzval k vyjádření - tak to je z říše Sci-fi.

Zatím poslední článek z dílny Samuela Kojzaroviče Truschky je podepsán Davidem Vodrážkou, starostou Prahy 13. O autorovi nelze pochybovat, celé pasáže jsou opsány z předcházejících šéfredaktorových článků. Ledaže by autor "starosta" opisoval.  Článek ve STOPu -  leden 2013 s názvem "Obchodní centrum Lužiny rekonstrukci potřebuje" zcela překvapivě odhaluje tajemství radnice. Zatímco všichni spali, pisatel, zřejmě starosta jednal. Aniž se seznámil s požadavky obyvatel, všechno, jako americký Sperman, vyřešil. Parkovací místa - projednáno, developr jich dá 98. Pošty - budou najednou posíleny (ale až od prosince !). Knihovna - připraveno 1000 m2. Průchod OC Lužiny - prodlouženo najednou na dobu provozu metra (nyní v certifikátu 6 - 22 hod.), prostě samá pozitiva. Najednou.

Také se samozřejmě pisatel pochlubil, že vše zařídil sám. I tu diskusi s obyvateli zařídil tajemný Sperman sám (bez Marečka) - ikdyž až v době výstavby, aby se už nic nemohlo ovlivnit a diskuse se bude konat jenom, když se bude developrovi chtít.

Z výše uvedeného vyplývá, že se partajníci snaží pomoci paní Elektře Romanové ve vybudování obchoďáku téměř za jakoukoliv cenu. A že zájmy obyvatel jsou až na posledním místě.

Občanská sdružení ubezpečují, že budou trvat na výše uvedených podmínkách provozu. Bez ohledu na stranicko/majetnické zájmy.

 

15.6.2012

Občanská sdružení na Praze 13 žádají :
aby zástupce starosty radnice Prahy 13 Aleš Mareček odstoupil z uvolněné a

dobře placené funkce a to pro jeho zjevnou nadbytečnost.

Zástupce starosty Aleš Mareček má na starosti dopravu a sociální oblast,
avšak za dobu více než 20 měsíců od zvolení neudělal téměř nic. Bloumá po
chodbách úřadu, občas je vidět jak vychází z pánských záchodků. Obvykle není
k sehnání a obvykle také nemluví.

Výzva byla doručena na podatelnu radnice Prahy 13 dnes tedy 15.června 2012.

Výzva bude zopakována na jednání zastupitelstva Mč. 13 dne 20.6.2012.

Zkusme shrnout, co takový zástupce starosty za bezmála šedesátitisícový plat
(tedy 1.200.000,- Kč za 20 měsíců), se zcela novým služebním vozem vyšší
střední třídy, se kterým jezdí o sobotách nakupovat vejce, chléb a margarín
a s teplou kanceláří na radnici vlastně pro lid udělal :

. rada Městské části Praha 13 rozhodla, že zástupci starosty
Městské části Praha 13 Aleši Marečkovi náleží motorové vozidlo pro služební
i soukromé účely, a rada pověřila starostu Ing. Davida Vodrážku uzavřít
smlouvu *).

. Dne 22.12.2010 schválil i Aleš Mareček Dodatek ke Smlouvě o
obhospodařování investičních nástrojů s Key Investments, a.s. *).

. Dále Aleš Mareček podepsal 23. 11. 2011 petici starostů a
zástupců starostů za ČSSD : "Kategoricky odmítáme úterní prohlášení Jiřího
Dienstbiera, v němž se nevybíravě dotýká pražského předsedy ČSSD Petra
Hulinského". Toho označil stranický kolega Jiří Dienstbier za ztělesnění
klientelismu. Následně jej vyzval k rezignaci. Petenti dále požadují :
"Naopak potřebujeme mít klidnou mysl na práci, kterou konáme ve prospěch
občanů a voličů, jimž jsme společně odpovědní".
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Potrebujeme-klid-na-praci-zni-v-prohlaseni-na-podporu-Hulinskeho-214971

. Rozpatlal a nedokončil změny dopravního značení na Praze 13, kdy
30.11.2011 oznámil : "Všechny změny dopravního značení musí být provedeny v
souladu se schválenou projektovou dokumentací současně, tedy za vhodných
klimatických podmínek v příštím roce".*) Náhradní termín včas oznámíme.
Dosud neoznámeno, nedokončeno, v dopravě panuje zmatek. Zástupce starosty
navíc syslí dopravní studii za statisíce korun. Studie je tajná a nesmí se
ukazovat...!

. Dne 22.12.2011 oceňuje místostarosta Aleš Mareček, který má v
kompetenci dopravu i sociální věci vznik autobusové linky 168 "Pro vozíčkáře
je výhodná zastávka u domu pro zdravotně znevýhodněné v Kodymově ulici." *)

. A pak už jen 29.4.2012 rozhovor : "Kdybyste se po dalších
volbách nedostal zpět do politiky, čemu byste se dále věnoval?
Musel bych dělat asi to, co jsem dělal celých dvacet let, chodit do práce
jinam".
http://by-the-way.cz/ales-marecek-spise-tihnu-k-zemanovi/

. V červnu 2012 se mihl v radničním plátku STOP, jak trhá Aleši
Rudlovi knihu z ruky a na závěr svého dvacetiměsíčního exposé na radnici
těžkou ranou zasahuje myšovité hlodavce deratizací, coby akční hrdina
rozhoduje o první a druhé seči (trávy) a vyzývá zcela nelogicky obyvatele
Prahy 13 : "Proto prosím, nepohazujte ani vy odpadky kolem laviček, dětských
hřišť a mimo koše a nepřipravujte tak potkanům "hostinu" u kontejnerových
stání".

Ačkoliv byl Aleš Mareček před volbami alespoň schopný komunikace, nyní už k
sehnání není, a v rozhovoru s občany občas používá větu : "řekněte mi, který
místostarosta by se s vámi bavil".

Domov pro seniory, který má stavební povolení a už dávno by mohl být
postaven a to z peněz městské části Prahy 13 stržených za prodej bytů, pan
Aleš Mareček svou nečinností úspěšně blokuje.

Proto žádáme, aby Aleš Mareček hbitě opustil funkci zástupce starosty
Městské části Prahy 13, a začal "chodit" do práce jinam.


Pavel Dlouhý
Občanské Sdružení Stodůlky-Háje,


Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, občanské sdružení zastřešuje
občanská sdružení :
Velká Ohrada vize 2010, občanské sdružení, Motolský ordovik, občanské
sdružení, Občanské Sdružení Stodůlky-Háje, Občanské Sdružení ulic Mohylová a
Zvoncovitá, Občanské Sdružení Bellušova ulice, Občanské Sdružení Mládí 785,
786, 787, Občanské Sdružení Velká Ohrada, Občanské Sdružení Za Ovčí Hájek
krásnější.

 

10.5.2012

Pozvánka na demonstraci

 

Vážení občané - zveme vás na demonstraci

21.5. OD 17:00 METRO LUŽINY

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, občanské sdružení si klade za cíl přímo zastupovat obyvatele Prahy 13, kterým záleží na svém okolí a chtějí změnit své okolí k lepšímu.

 

ZASTAVME VÝSTAVBU ZÁPADNÍHO MĚSTA !

Vyzýváme radnici Prahy 13 k diskusi o konceptu výstavby Západního města. Nechceme „Zesnulé Město" bez škol, bez kulturních a zdravotnických zařízení, zato plně závislé na službách poskytovaných jinými částmi Prahy. Radnice řešení problému stále odkládá a názorům veřejnosti nevěnuje pozornost.

 

POSTAVME DOMOV PRO SENIORY !

Senioři z Prahy 13 mají právo prožít stáří v místě, kde bydleli. Praha 13 se musí postarat o své seniory. Peníze má radnice z prodaných bytů. Současná situace v péči o naše seniory  není adekvátní potřebám stárnoucí populace Prahy 13. Podporujeme nově vzniklý klub zastupitelů na Praze 13, který přijal název : Klub pro výstavbu domova pro seniory.

 

SNIŽME ROZPOČET STAVEBNÍMU ODBORU !

Úředníci stavebního odboru schvalují stavby bez ohledu na dopady do našeho okolí. Schválí vše, co požaduje developer, proto není nutné tolik úředníků, postačí jeden, který orazítkuje žádost. Důsledkem je, že každá nová stavba odsaje parkovací stání v širokém okolí. Naše připomínky úředníci ignorují. Stavební odbor škodí obyvatelům Prahy 13

 

POSTAVME NOVÁ PARKOVIŠTĚ !

Žádáme o řešení dopravy v Praze 13. Nemáme kde parkovat, nemohou projet ani sanitky, natož hasičské vozy. Požadujeme rovněž parkovací zóny nejen kolem stanic metra. Záchytná parkoviště vybudujme také na území středočeského kraje.

 

NECHCEME HLUČNÁ LETADLA !

Zastavme přelety letadel nad Stodůlkami. Hluk letadel z Letiště Ruzyně zhoršuje stejně jako dýchání spalin z leteckých motorů naše zdraví, aniž si to uvědomujeme.

 

15.4.2012

Kácení v chráněné krajinné oblasti "U Hájů"

 

MHMP vydal povolení pokácet vzrostlou borovici v chráněném územý U Hájů. Celkem však bylo v této lokalitě pokáceno 28 vzrostlých stromů různého druhu.

Investor pod zámínkou stavby galerie v přírodě vykácel prostor chráněného územý zhruba o rozloze 900m². Investor ani nedisponuje platným stavebním povolením. Pro takovéto jednání není omluva.

Občané jsou tímto přístupem znepokojeni a žádají po příslušných orgánech vysvětlení.

Fotogalerie

 

 

 

24.2.2012

Výzva za Národní filmový archiv na Praze 13

http://www.nfa.cz/novinky/uzivatelum-knihovny-nfa-petice-za-nfa-v-centru-metropole.html

Národní filmový archiv, významná kulturní instituce dosud sídlí v
nevyhovujících podmínkách.

Proto se vedení rozhodlo vybudovat novou moderní budovu. Plnohodnotnou
stavbu splňující požadavky moderních technologií navrhl špičkový
architektonický ateliér Omicron, pod vedením Ing. arch. Martina Kotíka.

Občanská sdružení na Praze 13 známá svým nesmiřitelným postojem vůči
zahušťování výstavby a vůči šlendrijánu zdivočelých developrů stavbu
Národního filmového archivu vlídně přijala a proti územnímu rozhodnutí se
neodvolala. Naopak zástupci občanských sdružení vyzdvihli při územním řízení
vhodný výběr lokality.

Považujeme za nepřijatelné, aby se tvůrci Petice za Národní filmový archiv v
centru metropole ze dne 12.2.2012 Mgr. Vít Janeček, režisér a VŠ pedagog,
Praha, prof. MgA. Marek Jícha, kameraman a VŠ pedagog, Praha, doc. MgA.
Helena Třeštíková, režisérka a VŠ pedagožka, Praha, dovolávali umístění NFA
v centru Prahy a jako argument uváděli : .."na okraji Prahy, v Nových
Butovicích, který sotva může naplňovat tu část práce archivu, která vyžaduje
kontakt s veřejností".... Takovou rétorikou se cítíme my stodůlečáci
dotčeni.

V Nových Butovicích nemůže být archiv protože chcete mít archiv za humny ?
Abyste to jako neměli moc daleko ? Obdobné argumenty snáší zastánci
vykořenění Slovanské epopeje z Moravského Krumlova. Praha 13 má právo na
část pražské kultury !

Navíc NFA bude stát kousek od metra a bude tady dostatek místa pro
parkování. Bohužel mnoho mimopražských na Praze 13 zaparkují a za kulturou
jedou metrem, protože tam nezaparkuji.

Níže podepsaní se obracejí na ministryni kultury, na vládu České republiky,
na Magistrát hlavního města Prahy a další zainteresované orgány, aby
podpořily šanci, která se už nebude po mnoho desetiletí opakovat - tedy
získání odpovídajícího sídla Národního filmového archivu na Praze 13, které
bude svým umístěním a funkčním uspořádáním dobře sloužit odborné i laické
veřejnosti jako moderní kulturní instituce 21. století.

V Praze 22. února 2012

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, občanské sdružení

zastřešuje občanská sdružení :

Velká Ohrada vize 2010, občanské sdružení,

Motolský ordovik, občanské sdružení,

Občanské Sdružení Stodůlky-Háje,

Občanské Sdružení ulic Mohylová a Zvoncovitá,

Občanské Sdružení Bellušova ulice,

Občanské Sdružení Mládí 785, 786, 787,

Občanské Sdružení Velká Ohrada,

Občanské Sdružen Za Ovčí Hájek krásnější.

 

 

5.7.2011

Územní rozhodnutí Vila ANTHEA BAY V Borovičkách Praha 5

Rozhodnutím městského soudu v Praze bylo zrušeno rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP 264508/2008/OST/VO/Cc ze dne 17.10.2008 a věc se vrácí žalovanému k dalšímu řízení. Více zde

Soud dal za pravdu žalobcům, že stavba je dvakrát větší než největší stavby v daném území. Je škoda, že tohoto si nevšimla rada městské části Praha 13 ani stavební odbor, které na tuto skutečnost občané několikrát upozorňovali. Občané tak za své finanční prostředky napravují chyby samosprávy i státních úředníků, kteří jsou za svoji práci královsky placeni.

 

5.7.2011

Výzva senátorům a poslancům za zachování práv lidí při novelizaci zákonů. Více zde

 

demonstrace
Vraťte
peníze
radnici!
25. 5. od 17:00 metro lužiny
www.spolek13.cz
Úvodní slovo starosta
David Vodrážka *
Zve Vás Spolek občanských sdružení
jihozápadního města, o.s.
* možná příjde, možná ne

 

 

Z jednání zastupitelstva 9.3.2011

P. Jirků požádal zaznamenat doslovně do zápisu:

Vážení zastupitelé

Občanská sdružení 24.2.2011 pozvala zastupitele, radní a pana Vodrážku písemně a včas do restaurace Mlejn na besedu s občany.

Je necelých pět měsíců po volbách a vládní koalice už se k voličům nezná a komunikovat s nimi nehodlá.

Setkání se zúčastnilo několik opozičních zastupitelů a také koaliční zastupitelé strany Zelených.

Z vládnoucí koalice ČSSD a ODS však s lidmi nikdo mluvit nechtěl proto se jako jeden muž akce neúčastnili a ani se z jednání neomluvili. Tímto občanům dali jasně najevo, že lidmi opovrhují a jejich starosti je nezajímají. Po volbách je občan prostě obtěžuje.

Neúčast radních považují občané za trapné a zbabělé a proto vyzývám ty, kteří se nezúčastnili, aby se nyní občanům do zápisu omluvili, nebo aby se formálně omluvili minutou ticha.

Závěrem děkuji a pro příště se polepšete.

Setkání se starostou a zastupiteli Prahy 13


Náš Spolek občanských sdružení Jihozápadního města, o.s. si Vás dovoluje
pozvat na konferenci na téma : "Nová radnice Prahy 13 a občanská sdružení -
společně?" ve čtvrtek 24. 2. 2011 od 18:00 hod místo konání Restaurace KD
Mlejn - Kovářova 1615/4 Praha 13


Uteklo několik měsíců od komunálních voleb, Rada Mč 13 se několikrát sešla,
zastupitelstvo je nyní zváno v delších intervalech než v minulém volebním
období.

Rádi bychom se od našich zastupitelů dozvěděli, jaké mají cíle a priority ve
svém volebním období. Domníváme se, že Rada Mč 13 by měla vypracovat
Programové prohlášení Rady MČ 13 do roku 2014, ve kterém by tyto cíle a
priority měly být popsány.

Dále bychom se rádi dozvěděli, jaká stanoviska zastávají naši zastupitelé v
tématech, která trápí obyvatele Prahy 13 např. :
Výstavba, zejména Západního Města, Dopravní řešení, zejména Velké Ohrady,
Životní prostředí jako základní podmínka rozvoje společnosti, Protikorupční
systém, zejména v oblasti zadávání zakázek, Výstavba Domova pro seniory a
sociální oblast P 13 jako celek, Bezpečnost, zejména herny, drogy, alkohol
na veřejnosti, kuřáci.

Občané Prahy 13 poprvé po 20 letech od revoluce zvolili zastupitelstvo, kde
nemá jedna strana naprostou převahu. Jaký vliv bude mít nové složení
zastupitelstva na směřování Prahy 13 ? Občanská sdružení na Praze 13 zvou
proto obyvatele a nejen Prahy 13, starostu, místostarosty, radní a
zastupitele k přátelské diskusi nad tématy dosud odsouvanými.

Konference je otevřená a proto zveme zastupitele, obyvatele a media. Každý
dostane slovo a každý má právo na odpověď.

http://www.spolek13.cz/news/konference-nova-radnice-prahy-13-a-obcanska-sdru
zeni-spolecne-/

Účast členů spolku je vzhledem rozsahu a tématu žádoucí!!! Proto vás žádáme
o vaši hojnou účast.

S pozdravem Spolek13

www.spolek13.cz

 

Otevřený dopis

 

Ing. Davidu Vodrážkovi

starostovi

 Aleši Marečkovi

zástupci starosty

a Radě zastupitelstva městské části Praha 13

a

Úřadu Městské části Praha 13

Sluneční náměstí 13/2580,

158 00 Praha 5

                                                                                                          v Praze dne 14.01.2011

Vážení,

dne 22.12.2011 jste rozhodli, že zástupci starosty Městské části Praha 13 Aleši Marečkovi náleží motorové vozidlo pro služební i soukromé účely, a pověřili jste starostu Ing. Davida Vodrážku uzavřít smlouvu,

také jste odsouhlasili za cenu 500,- Kč měsíčně, na dobu určitou od 1.12.2010 do 30.4.2011 parkování v garážích ÚMČ Praha 13 zaměstnankyni Odboru majetkového a investičního

také jste souhlasili s uzavřením smlouvy o poskytování blíže nespecifikovaných poradenských služeb pro projekt z OPL ZZ se společností M.C.TRITON, spol. s r.o.

Na Velké Ohradě se o této zimě zametal sníh o mnoho méně, než o minulé zimě, která byla jak víme zimou předvolební.

Nyní, když sněhy roztály, a mělo by se uklízet, rada rozhoduje o příspěvku na Kozla *).

(Číslo rady: 1, Číslo usnesení: 5, Datum usnesení: 10.1.2011)

K výše uvedenému sděluji, že jako člen zastupitelstva nesouhlasím s rozhazováním peněz z rozpočtu Městské části Praha 13 a proto žádám, aby žádný z radních neměl k dispozici vozidlo pro osobní účely a aby byla veřejně dostupná evidence využívání služebních vozidel, dále sděluji, že cena 500,- Kč za užívání garážového stání na měsíc je cena hluboko pod cenou obvyklou na Praze 13 a proto žádám o informaci, proč jste dne 10.8.2009 svým č.j. 28/2009 sdělili, že dle nařízení tajemníka č. 153/2006 je cena je 1.500 Kč/ měsíc a stání. Nerozumím, proč je parkovací místo poskytováno podle usnesení č. 838/2003 ze dne 18.11.2003, když je radnice a tedy garáže ve slepě poněkud mladšího data(. Číslo rady: 16, Číslo usnesení: 644, Datum usnesení: 6.12.2010.)

Níže uvedené žádosti o informaci podávám jako zastupitel Městské části Prahy 13 a také, z důvodů právní jistoty podle zák. č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím o

zpřístupnění informace Úřad Městské části Praha 13, Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5 a to :

*) rekreační zařízení Městské části Prahy 13.

Dále žádám o zveřejnění celé smlouvy/smluv se společností KEY INVESTMENTS a.s. a  dodatků. Žádám i o předání těchto smluv vč. dodatků a o informaci k těmto smlouvám na nejbližším zastupitelstvu. Číslo rady: 4, Číslo usnesení: 652, Datum usnesení: 22.12.2010

Žádám o informaci tedy o předání smlouvy o navýšení nákladů na odpojení jednotlivých objektů ZŠ a MŠ od tepelné sítě Pražské teplárenské a.s. v rámci realizace energeticky úsporných projektů na nejbližším zastupitelstvu. Číslo rady: 1, Číslo usnesení: 6, Datum usnesení: 10.1.2011

Žádám o informaci o tedy o předání smlouvy o poskytování blíže nespecifikovaných poradenských služeb pro projekt z OPL ZZ se společností M.C.TRITON, spol. s r.o.

A na závěr žádám o informaci, kolik automobilů ve vlastnictví, nájmu, a nebo leasingu Úřadu Mč. 13 je užíváno i k soukromým účelům a kým, a kolik kilometrů bylo ujeto v tomto režimu po jednotlivých vozech.

Libor Jirků

Za Mototechnou 49a/1295

Praha 13


DEMONSTRACE
20. 5. OD 18:00 METRO LUŽINY
Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města vás zve
na společné setkání se zástupci politických stran kandidujících
na Praze 13 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Více

Medox II - hrozba Vidoulí pokračuje. HQ DEVELOPMENT, a.s. nemá územní rozhodnutí, ale má Vodrážku v hrsti

02.05.2010

Stavba Medox II nemá platné územní rozhodnutí, přesto investor HQ DEVELOPMENT, a.s., IČ 27107604, Sokolovská 100/94, 180 00  Praha 8 požádal dne 30.3.2010 o stavební povolení, které potřebuje k prodeji pozemků.

Motolský ordovik požádal radu Mč 13 o přehodnocení souhlasného stanoviska. N aradnici se nehnula ani myš. Zjevně zkorumpovaná radnice se obává vydírání.

Motolský ordovik zaslal na Stavební úřad své vyjádření.

Proti výstavbě Medox I tzv. Nad motolským Hájem je podána správní žaloba sp.zn. 6 Ca 8/2009 u  Městského soudu v Praze. MMR pozastavilo stavební povolení, které následně stavební úřad Prahy 13 vydal.

 

Praha 13, její neduhy a nemoci a úvahy, jak je pomoci léčit.

02.05.2010 

 

Praha 13, její neduhy a nemoci a úvahy, jak je pomoci léčit.

RUKOVĚŤ KANDIDÁTA DO PSP 2010

projednáno na ideové konferenci ve Vokovicích 17.4.2010

 

(c) Materiál lze použít pro účely veřejně prospěšné kýmkoliv a jakkoliv.

 

Ideová konference občanských sdružení a politických stran Praha 13

17.4.2010

Dne 17.4.2010 se konala v Praze 6 - Veleslavíně Ideová konference občanských sdružení a politických stran, které spolupracují na Praze 13. Organizátor konference Spolek občanských sdružení Jihozápadního města, o.s. je občanské sdružení, které dlouhodobě kritizuje poměry na radnici Prahy 13. ODS zde ovládá s více než 50 % v zastupitelstvu veškerý chod radnice. Ideová konference se shodla na platformě pro Prahu 13 „KONEC MODRÉ TOTALITY".  Více se dočtete zde nebo v médiích: Regiony24, Prvnízprávy,Halonoviny.

RADNICE NA PRAZE 13 MÁ AUDIT NA WC

13.03.2010

Neuvěřitelné se stává skutečností. Ulice Prahy 13 jsou po dlouhé zimě plné štěrku a dalšího nepořádku včetně hromádek od psů, ale radnice v čele s Panem starostou Vodrážkou a poslancem Bratským má jasno : uděláme audit na nepořádek na radnici. A zjistilo, se, že jsou čisté záchody, upravení a šistí úřednící vždy připraveni pomoci s úklidem, to mám rád. To, že celý odbor stavební měl v průběhu auditu zřejmě dovolenou auditoři neřešili.

A kolik to stálo ? Tak to ná nikdo neřekl, ale v ceně jsou informační bilbórdy po celé Praze 13.

Sláva ODS ! Záchody jsou čisté s certifikátem Westminster, s.r.o. Sláva, Sláva. Chodníky si ukliďte lidi sami.

 

POLIKLINIKA LÍPA - PROČ SE ROZHODLA RADA MČ 13 PRO CHIRURGICKÉ OBORY A ZE DNE NA DEN UKONČILA NÁJEMNÍ SMLOUVU S CHIRO

Rada Městské části Praha 13, vlastník Polikliniky Nové Butovice neobnovil po 15 letech nájemní smlouvy s nestáním zdravotnickým zařízením v Poliklinice Lípa. Rada rozhodla 14.12.2009 s platností od 1.1.2010 ! Činnost podle sdělení CHIRO, s.r.o. bude ukončena 31.12.2009.

VÍCE ZDE 

 

PRAHA 13 NENÍ HORNÍ DOLNÍ

Občanské sdružení Stodůlky Háje zaslalo předsedovi ODS rozhořčený dopis, kde žádají Mirka Topolánka o uvedení jeho výroku na pravou míru. OS se domnívá, že Praha 13 není Horní Dolní.

1
Editace stránek
Stránky systému Webgarden
Stránky zdarma
stránky jsou ve výstavbě
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one